ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวสายธาร ชวาลกิจสมบูณ์ ครูการศึกษาพิเศษตัวแทนจาก ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้ารับโล่ประกาศ เกียรติคุณองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการ แก่คนพิการประจำปี 2565 ระดับดีมาก

admin

15 ธันวาคม, 2022

เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

นายสุรชัย หยกพนิชกิจ อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ นักเรียนทุนของ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้รับการคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560” จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

admin

30 กรกฎาคม, 2018

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลThailand NGO Award 2016

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ที่ 1 Thailand NGO Award 2016 โดย Rockefeller Foundation และ The Resource Alliance

admin

29 กรกฎาคม, 2018

นักฟุตบอลตาบอดทีมชาติไทย

นายสนั่น   เพชรกระจ่างสุข  อายุ 22 ปี  นักเรียนชั้น ม.5  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ นักเรียนทุนของศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ  ได้รับการคัดเลือกเป็น นักกีฬาฟุตบอลตาบอดทีมชาติไทย

admin

29 กรกฎาคม, 2018
Message us