ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวสายธาร ชวาลกิจสมบูณ์ ครูการศึกษาพิเศษตัวแทนจาก ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้ารับโล่ประกาศ เกียรติคุณองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการ แก่คนพิการประจำปี 2565 ระดับดีมาก

admin

15 ธันวาคม, 2022

ทัศนศึกษาทุ่งดอกบัวตอง

มื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจินตนา กุยแก้ว หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พิเศษพร้อมคณะครูผู้ดูแลคนพิการและคนพิการจำนวน 51 คน ได้จัดกิจกรรมพาคน พิการ ไปทัศนศึกษา ณ ทุ่งดอกบัวตอง

admin

28 พฤศจิกายน, 2022

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการทางการ เคลื่อนไหว ณ บ้านห้วยโผ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อทำความเข้าใจให้ ผู้ปกครองเด็กยินยอมในการส่งเด็กเข้ารับการศึกษาและให้เด็กได้รับการฝึกพัฒนาการ

admin

28 พฤศจิกายน, 2022

วันลอยกระทง 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจินตนา กุยแก้ว หัวหน้าฝ่ายการศึกษาพิเศษ พร้อมคณะครูและนักเรียนพิการจำนวน 30 คน ได้จัดร่วมกันกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ณ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของไทย

admin

20 พฤศจิกายน, 2022

“เกี่ยวข้าวเอามื้อสามัคคี” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2565 นางสาววราภรณ์ ขันธ์เขียวผู้อำนวยการปฏิบัติการ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ พร้อมบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองเด็กพิการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าวเอามื้อสามัคคี” ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

admin

20 พฤศจิกายน, 2022

โครงการติดตามเยี่ยมคนพิการที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเฉพาะทางต่างๆ

เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2563 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้ดำเนินโครงการติดตามเยี่ยมคนพิการที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเฉพาะทางต่างๆ ใน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดชลบุรี

admin

20 ตุลาคม, 2020

การฝึกอาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางพรรณี โสภาสถาวรกุล ผู้ประสานงานและปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้นำพาคนพิการเข้ารับบริการด้านการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน

admin

18 พฤษภาคม, 2020

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ร่วมกับชมรมเมาไม่ขับและชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนพิการได้รับทราบข้อมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการและความช่วยเหลือตามที่รัฐกำหนด ทั้งนี้มีจำนวนคนพิการ และผู้ดูแลกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน

admin

8 เมษายน, 2020

การแข่งขันรายการ Malaysian Para Race 2020 ระดับ C1

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง 2 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Malaysian Para Race 2020 ระดับ C1 ประเภทเก็บคะแนนสะสมไปพาราลิมปิคประเทศญี่ปุ่น

admin

16 กุมภาพันธ์, 2020
1 2 3
Message us