ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ศูนย์การเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่(ไมล่งยื โมเดล) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Frauke Kraas University of Cologne และคณะ จำนวน 60 ท่าน

admin

3 มีนาคม, 2023

ดนตรีแห่งการสรรเสริญ ครั้งที่ 2

Praise Garden Music Night #2 “ดนตรีแห่งการสรรเสริญ” เพื่อเป็นการ สื่อสารสังคม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ ต่อคนพิการ และความ พิการเพื่อนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

admin

3 มีนาคม, 2023

เซ็นสัญญาเอกสารการจ้างงาน

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำพาคน พิการ จำนวน 2 คน ไปเซ็นสัญญาเอกสารการจ้างงาน ตาม มาตรา 35 จากบริษัท สยามแมคโคร จำกัด เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิในการจ้างงานและให้โอกาสคนพิการได้ทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

admin

3 มีนาคม, 2023

วันคนพิการสากล ปี 2566

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2566 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำพาคนพิการ เข้างานวันคนพิการสากล โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ มีกิจกรรม ดังนี้

admin

8 กุมภาพันธ์, 2023

“เอามื้อ” เปิดบ้าน ไมลงยี

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้จัดกิจกรรม เปิดศูนย์เรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ (เอามื้อเปิดบ้าน ไมลงยี)

admin

8 กุมภาพันธ์, 2023

ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวสายธาร ชวาลกิจสมบูณ์ ครูการศึกษาพิเศษตัวแทนจาก ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้ารับโล่ประกาศ เกียรติคุณองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการ แก่คนพิการประจำปี 2565 ระดับดีมาก

admin

15 ธันวาคม, 2022

ทัศนศึกษาทุ่งดอกบัวตอง

มื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจินตนา กุยแก้ว หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พิเศษพร้อมคณะครูผู้ดูแลคนพิการและคนพิการจำนวน 51 คน ได้จัดกิจกรรมพาคน พิการ ไปทัศนศึกษา ณ ทุ่งดอกบัวตอง

admin

28 พฤศจิกายน, 2022

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการทางการ เคลื่อนไหว ณ บ้านห้วยโผ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อทำความเข้าใจให้ ผู้ปกครองเด็กยินยอมในการส่งเด็กเข้ารับการศึกษาและให้เด็กได้รับการฝึกพัฒนาการ

admin

28 พฤศจิกายน, 2022

วันลอยกระทง 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจินตนา กุยแก้ว หัวหน้าฝ่ายการศึกษาพิเศษ พร้อมคณะครูและนักเรียนพิการจำนวน 30 คน ได้จัดร่วมกันกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ณ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของไทย

admin

20 พฤศจิกายน, 2022

“เกี่ยวข้าวเอามื้อสามัคคี” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2565 นางสาววราภรณ์ ขันธ์เขียวผู้อำนวยการปฏิบัติการ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ พร้อมบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองเด็กพิการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าวเอามื้อสามัคคี” ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

admin

20 พฤศจิกายน, 2022
1 2 3
Message us