นักศึกษาพิการ จำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการได้นำพานักศึกษาพิการ จำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง ในโครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคีของนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย รู้จักเล่นกีฬาอย่างมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา กศน.และคณะครู กศน.อำเภอแม่สะเรียง