โครงการส่งเสริมอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้นำพาคนพิการและผู้ดูแล จำนวน 7 ราย เข้ารับเชคกู้ยืมเงินคนพิการเพื่อนำไปประกอบอาชีพ และ โครงการส่งเสริมอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ