โครงการประกอบและแจกจ่ายรถเข็น โดย องค์กร Burma Children Medical Fund

เมื่อวันที่ 22 – 23 ม.ค. 63 องค์กร Burma Children Medical Fund ได้ดำเนินโครงการประกอบและแจกจ่ายรถเข็นสำหรับเด็กพิการให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ จำนวน 14 คัน โดยมีเจ้าของทุนและคุณกาญจนา  ธอร์นทัน ผู้อำนวยการ BCMF เข้าร่วมมอบในวันดังกล่าว

Message us