ทัศนศึกษาทุ่งดอกบัวตอง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจินตนา กุยแก้ว หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พิเศษพร้อมคณะครูผู้ดูแลคนพิการและคนพิการจำนวน 51 คน ได้จัดกิจกรรมพาคน พิการ ไปทัศนศึกษา ณ ทุ่งดอกบัวตองแม่อุคอ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน และ น้ำตกแม่สุรินทร์ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้คนพิการได้ออกสู่สังคม ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อความพิการและคนพิการผลักดันคนพิการ และ ผู้ดูแลได้แสดงศักยภาพย์โดยมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มความสามารถ