ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์การเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่(ไมล่งยื โมเดล) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Frauke Kraas University of Cologne และคณะ จำนวน 60 ท่าน ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริและได้ร่วมกิจกรรมฐานวิธีการทำปุ๋ยน้ำ ปุ้ยแห้ง แชนวิชปลา การห้มดิน และ ได้สรุป แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ (ไมล่งยื โมเดล)

Message us