ติดต่อเรา

ที่อยู่ : ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ เลขที่ 195  หมู่ 12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110โทร | แฟกซ์ : 0-5368-1373

 

Email : admin@cdpdthailand.org

Map

Message us