รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลThailand NGO Award 2016

ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ที่ 1 Thailand NGO Award 2016 โดย Rockefeller Foundation  และ The Resource Alliance