นำพาคนพิการไปรับยาตามที่แพทย์ได้นัดไว้

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางสาวกนกรัตน์ วนามงคลชัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ่า ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้นำพาคนพิการและผู้ดูแล จำนวน 2 คน ไปรับยาตามที่แพทย์ได้นัดไว้ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้คนพิการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากระบบการดูแลสุขภาพและสิทธิด้านการแพทย์ตาม โครงการประสานส่งต่อและติดตามคนพิการที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเฉพาะทาง